יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
משפטים
משפטים זה לא רק תביעות, אלא גם פישור וגישור, ואף עיסוק בעריכת פטנטים.
אודות המקצוע - משפטים
םיטפשמ פילקב הייפצל ץחל
קלדנות
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.'וכו תושיגפ לש םילוקוטורפ ,םינויד תיצמת ,םיבתכמ (תדלקמה לע תויתואב טיבהל ילבמ :ונייה) תרוויע הטישב דילקהל תוינדלקה לש ןדיקפת
?מה הן דרישות הקדם
.הנידמה תוריש לש ינכטוכיספ ןחבמ רובעל תושרדנ טפשמה יתבב תוינדלק .תרוויעה הטישב הריהמ הדלקה תלוכי ןכו ,Word תנכות םע הבוט תורכיה תשרדנ
?זה מתאים לי
.םידליה לודיג ךות תינמז הדובע תושפחמש תוהמאל וא םיררחושמ םילייח ,םיטנדוטסל המיאתמ ללכ ךרדבו תועש יפל ,תורמשמב הדובע וז .תונשרפ וא תונחכוו אלל ,הנממ םישקבמש המ תושעל תשרדנ תינדלקה .תיתריצי הניא הדובעה
.אל םירחא תומוקמב ;ידפוטרוא אסכו םיידיל הכימת תוירכ ,תימונוגרא תדלקמכ םימלוה םיאנתל םיגאוד םימיוסמ הדובע תומוקמב
ףנעה לע עדימ
:משכורות
.הקופתל םאתהב םימלשמש הדובע תומוקמ םנ שי ,ןכ ומכ .רתוי תצק םימלשמ ללכ ךרדב םייטרפ םידרשמב .םומינימ רכש תורכתשמ הנידמה תורישב תוינדלק
תודועתו הרשכה
?מה לומדים שם
.הדובעה תא םילעיימה םישקמ ירוציקב תודקמתהו ,הירוב לע דרווה תנכות דומילב זכרתמ םידומילה רקיע .תונדלק דומלל ןתינ םהב תודסומ רפסמ םנשי
?השתלבתי, מה הלאה
.תרמשמ יארחא תויהלו םדקתהל ןתינ
איפה אפשר ללמוד קלדנות ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים