יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
ניהול, עסקים ופיננסים
איפה לומדים, מה דרישות הקבלה, מה אפשרויות הקידום - כל התשובות
אודות המקצוע - ניהול, עסקים ופיננסים
םיסנניפו םיקסע ,לוהינ פילקב הייפצל ץחל
יועץ מס
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.הז םוחתב םג דובעל םילוכי ןכלו תונובשח ילהנמ לש הרשכה ילעב םה סמ יצעוי .תויקסע תוטלחהו תוריכמו קוויש תרוקיבו תיאקנבה תכרעמה לומ גוציי ,יסנניפ ץועיי ,םייטרפ םישנאל ןוכסיחה ימוחתב ץועי ,םידבוע םע תורשקתהו הדובע יסחי םוחתב ץועיי ,ןוה תורהצהו תוח"וד תנכהו םירפס לוהינ ,הסנכה סמ םע תורשקתההו חווידה לע יארחא סמה ץעוי .םינטק םיקסע דעו םייטרפ םישנאמ לחה ,סמה תויושר ינפב םימושינ גוציי לע יארחא סמ ץעוי
?מה הן דרישות הקדם
.הרטשמהמ רשוי תדועת תשרדנ ,ןכ ומכ .(םומינימ רכשב תישענ תוחמתהה) סמ יצעוי וא ןובשח יאור דרשמ לצא הנש תב תוחמתה רובעל שי הכמסהה תוניחב רחאל .הסנכה סמ תוביצנב הכמסה תוניחב רבעמ
ףנעה לע עדימ
:מספר מועסקים
.4,000-כ
:הדיפלומה והאופק האקדמי
.200-כ
םיטלובה םיקיסעמה:
.ןיקייח-ךמוסו רוגמלא-ןמטיירב ,ררופ-טסוק ,טפאה ויז ,ןמלסקו ןמלסק :ןוגכ םייטרפ ןובשח יאור ידרשמ
:משכורות
.םילקש 10,000-מ לחה
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.3 גוס תונובשח תלהנה תדועת םה םידומילל הלבקה יאנת .תואנובשח לולסמו םיסימ לולסמ :םיירקיע םילולסמ ינשב תויעוצקמ תוללכמב םימייקתמ סמ ץעוי עוצקמל םידומילה
?השתלבתי, מה הלאה
.םיפסכ ילהנמכו םיבשחכ ,תונובשח ילהנמכ דובעל םילוכי סמ יצעוי
איפה אפשר ללמוד יועץ מס ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים