יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - הנדסאים
םיאסדנה פילקב הייפצל ץחל
הנדסאי מים וקרקע
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.היקשהו םימ תוכרעמ ןונכתו םימ תוחול תנכהו עוציב תודובע לע חוקיפ ,ןונכתל תושירד יבתכ תנכה ללוכ םדיקפת .ינוריעהו יאלקחה רזגמב םימ תותשר לועפתו הקזחא ,ןונכת לע םיארחא עקרקו םימ יאסדנה
?מה הן דרישות הקדם
.יאסדנה תמולפיד םירגובל תקנעומ םפוסבו םייתנש םיכשמנ לארשיב יאסדנה ידומיל .םיאסדנהה םשרב םשריהלו ט"המ תושירדב דומעל דימלתה לע ,עקרקו םימ יאסדנהכ דובעל ידכב
?זה מתאים לי
.דומצ ןפואב תווצב הדובעו הלועפ ףותיש תלוכי תשרודו םיתווצב איה הדובעה בורל .חטשב ןהו דרשמב ןה תעצבתמ םוחתב הדובעה
ףנעה לע עדימ
םיטלובה םיקיסעמה:
םיפטנ ,תויריע ,תורוקמ ,לטניא
:המעסיק הציבורי
זוקינה תושר ,הביבסה תוכיא דרשמ ,תואירבה דרשמ ,תויריע
:משכורות
.םילקש 8,000 - 5,000 ןיב רכתשהל םייופצ םיירט םירגוב
.םילקש 11,000 - 8,000 כ ורכתשי ,םינש 3-5 לש ןויסינ ילעב םירגוב
.םילקש 15,000 דע ורכתשי ,םינש 5-10 לש ןויסינ ילעב םירגוב
?למה כן
.הלפתהל תושירדבו םינקתב הרמחה לשבו םימב רוסחמ לשב רקיעב הלועו תכלוה ,עקרקו םימ יאסדנהל השירדה
גופים מפקחים
.יאסדנה ראותו ךמסומ יאנכט ראות וירגובל קינעמ ט"המ .הקוסעתו רחסמ ,היישעתה דרשמ ,םדא חכ חותיפו הרשכהל ףגאה תרגסמב ,םייגולונכט-םייסדנה תועוצקמב םיאסדנהו םיאנכט תרשכה לע דקפומה יתכלממ ףוג אוה עדמבו היגולונכטב הרשכהל יתלשממה ןוכמה
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.םהידומיל ךלהמב תורבצש עדיה תא ןחביש רמג טקייורפ עצבל םידימלתה םישרדנ םידומילה םויסב ,ןכ ומכ .יאסדנה תמולפיד תקנעומ ןפוסבש ט"המ תוניחבב החלצהב דומעל שי עקרקהו םימה יאסדנה קושב בלתשהל ידכ
?מה לומדים שם
.עקרק רומישו זוקינ ,האורבתו םימ תוכיא ,םוגיאו םימ תורוקמ ,םימ ירזיבאו תרנצ ,תינוריע םימ תקפסא ,םיכפש קוליסו לופיט ,היקשה תוכרעמ תלעפהו עוציב ןונכת ,היקשה תוכרעמ תלעפה ,עוצב ןונכת ,עקרקה יעדמ ,(הקילוארדיה) םילזונ הקינכמ :םיירקיע דומיל תועוצקמ
סוגי התעודות
.ט"המ ידי לע תרכומה "יאסדנה תמולפיד" םתרשכה םות םע ולבקי םיאסדנה ירגוב
איפה אפשר ללמוד הנדסאי מים וקרקע ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים