יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - הנדסאים
םיאסדנה פילקב הייפצל ץחל
הנדסאי קירור ומיזוג אוויר
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.םוחתב יעוצקמ הרומו ךירדמ ,תוחוקל תורישו קווישב דבוע ,תוכרעמ ןלבקכ עצבמ ,תכרעמה תמקהב חקפמו ןנכתמ ,תוכרעמ קזחתמו לעפתמ ,טלוקכ םידיקפת ןווגמב דובעל לוכי םוחתב קסועה יאסדנה .שידח יגולונכט יפוא ילעב ,םימדקתמ םיביכרמ תוללוכ ריוואה גוזימ תוכרעמ
?מה הן דרישות הקדם
.יאסדנה תמולפיד רגובל תקנעומ ןפוסבו םייתנשכ םיכשמנ יאסדנה ידומיל .םיאסדנהה םשרב יאסדנהכ םשריהלו ט"המ תושירדב דומעל שי ,םוחתב יאסדנהכ דובעל ידכב
?זה מתאים לי
.תובורמ הדובע תועשבו ההובג תינכט תלוכיב ןייפואמ דיקפתה
ףנעה לע עדימ
םיטלובה םיקיסעמה:
.ןארידת ,הרטקלא ,לטניא
:המעסיק הציבורי
.םילוח יתב ,למשחה תרבח
?למה כן
.םייתואירבו םיילכלכ םיקזנ עונמל ןויסינל האיבמ הביבסל תועדומה - ביצי הז םוחתל שוקיבה
גופים מפקחים
.יאסדנה ראותו ךמסומ יאנכט ראות וירגובל קינעמ ט"המ .הקוסעתו רחסמ ,היישעתה דרשמ ,םדא חכ חותיפו הרשכהל ףגאה תרגסמב ,םייגולונכט-םייסדנה תועוצקמב םיאסדנהו םיאנכט ט"המ תרשכה לע דקפומה יתכלממ ףוג אוה עדמבו היגולונכטב הרשכהל יתלשממה ןוכמה ט"המ
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.םידומילה ךרואל דימלתה רבצש עדיהו תולוכיה תא ןחבי רשא ,רמג טקייורפ םילשהל שי םידומילה ךלהמב ,ןכ ומכ .יאסדנה תמולפיד תקנעומ ןפוסבש ט"המ תוניחבב החלצהב דומעל שי ,הז קושב בלתשהל ידכב
?מה לומדים שם
.םימדקתמ הרקבו בשחמ ידומיל םע למשח תסדנהו ריוא גוזימו רוריק תסדנה ,תונוכמ תסדנה לש םייסאלקה תועוצקמה תא םיבלשמ המגמב םידומילה
סוגי התעודות
.ט"המ ידי לע תרכומה ריוא גוזימו רוריק יאסדנה תמולפיד םתרשכה םות םע ולבקי םיאסדנה ירגוב
?השתלבתי, מה הלאה
.למשחה קוחב עובקה יפל למשח ןוישר ריווא גוזימו רוריק יאסדנה לבקי ,םוחתב הדובע תונש רפסמ רחאל
איפה אפשר ללמוד הנדסאי קירור ומיזוג אוויר ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים