יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
בידור ובמה
"מה את סורגת, מספיק כבר לקרוא, זמן לבלות כעת - כל החיים הם קברט".
אודות המקצוע - בידור ובמה
המבו רודיב פילקב הייפצל ץחל
מחזאי
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.ןהיניב םיגולאידה תביתכלו תולעופ תושפנו תויומד ןויפא ,תוניצס תריציל יארחא אוה - ןורטאיתל תוגצהו תוזחמ בתוכ יאזחמה
?מה הן דרישות הקדם
.תיאטירסת הביתכ תעדל ךרוצ שי ךא ,הביתכב ראות ילעב תויהל הבוח ןיא
?זה מתאים לי
.תויומדה תא וא בתוכ אוה הילע הפוקתה תא רתוי בוט ןייפאל לכויש תנמ לע םיריקחת ךורעל ססהל אלו ץורח תויהל וילע - בחרנ עדיו הביתכ ןורשכ ול שי .ןוזחו חתופמ ןוימד ,הרישע הפש לעב אוה יאזחמה
.םיירחסמ הקפה ימרוגל םישדח תוזחמ "רוכמל" השק ןכש ,תונלבסב ךרוצ שי ןכ ומכ .ןמז ץחל ךות תוכורא הביתכ תועש הלא ויהי ,ןמזומ הזחמב רבודמ םאו ,תועובק תועשב הדובע הניא הדובעה
ףנעה לע עדימ
םיטלובה םיקיסעמה:
.דועו ירפסה לאומש ,א"יזמ הנדע ,טקנופלטימ ללה ,ןיול ךונח םה םיטלוב םיאזחמ .תוארטאיתה לש םייתונמאה םילהנמה םה םיינייפואה םיקיסעמה
גופים מפקחים
.ןיא
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.תואטירסתל לולסמה אוה רחא דומיל לולסמ .תוידועיי הביתכ תואנדסב וא תויונמאל רפס יתבב ,תואטיסרבינואב ןורטאית ידומיל תרגסמב םוחתה תא דומלל ןתינ
?מה לומדים שם
.תומלש תוניצס זיחמהל ףא ךשמהבו ,ובתכש םיגולונומ הנשה ףוסב תולעהל הנושארה הנשה ידימלתל םירשפאמ דומילה תודסומ תיברמ .הביתכ םידדועמה םיישיא םיטקיורפו הביתכ ירועיש םיקפסמ ןורטאיתה ידומיל
.דועו תרצוי הביתכ ,תויומד חותיפ ןפוא ,תוניצס תביתכ ,תיטמרד הביתכ ירועיש םידמלנ תואטירסת ידומילב
איפה אפשר ללמוד מחזאי ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים