יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - מדעי החברה והרוח
חורהו הרבחה יעדמ פילקב הייפצל ץחל
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.תונוש תורבח לש תישעמה תוגהנתהב םיזכרתמ םיגולופורתנאה וליאו ,וז תוגהנתהל םיעינמה תא הז קוסיע ןחבי םיגולויצוסה לצא .תיתרבח תוגהנתהל תוסחייתמה תוירואיתב קוסיע תועצמאב ,ךפהלו הרבחה לע םדאה תעפשה תא םינחוב םיגולופורתנאהו םיגולויצוסה
?זה מתאים לי
.ותוא ןנשלו בר רמוח אורקל תונוכנ לעבו ,תוהובג חותינ תולוכי לעב תויהל ךירצ טנדוטסהו םייטרואית םרקיעב םה םידומילה .תויתביבס תועפותב ןיינע ונל שיש ימל דעוימ הז םוחתב קוסיעה
תודועתו הרשכה
נרשמים חדשים
.2005 תנשב תואטיסרבינואב םוחתה תא דומלל ולחה םיטנדוטס 941
הכשרה ולימודים
.םינוש דומיל ילולסמ תרגסמב אשונב םיסרוק תועיצמ תובר תוללכמ ,תאז םע .תואטיסרבינואב ידעלב ןפואב טעמכ דמלנ היגולופורתנאו היגולויצוס לש םידומילה לולסמ
?מה לומדים שם
.תילארשיה הרבחה דומילל םידומילהמ קלח שדקומ ןכ ומכ .'וכו תויגולויצוס תוירואית ,תויתרבח תועפותב םיקסועש םיסרוק םיטנדוטסה םידמול הינשה םידומילה תנשמ לחה .תואובמו רקחמ תוטיש דומילל םישדקומ םידומילה
?השתלבתי, מה הלאה
.הרבחה יעדמב םיראת םירגוב תושפחמ ולא תורבח - (לשמל ,שונא יבאשמ לוהינ) םדא חוכ תורבחב תודובע אוצמל רגובה לוכי ,ןכ ומכ .ינוגרא ץועיי ידומילל ךישמהל ןתינ היגולופורתנאה ידומיל םויס םע
איפה אפשר ללמוד סוציולוגיה ואנתרופולוגיה לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים