יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - מדעי החברה והרוח
חורהו הרבחה יעדמ פילקב הייפצל ץחל
ארכיאולוגיה
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.ץראה לש הרבע תא םירקוחו תוריפחל םיאצוי ,תימוקמה תוברתב םידקמתמ םילארשיה םיגולואיכראה .םיכמסמו תודועת חותינו ,םיירמוח םיאצממ דוביע תללוכ ותדובע .רבעה תויוברת תא רקוח גולואיכראה
.תויוברת ידומיל ןיבל היגולואיכרא ןיב הדרפה שי בורל ,םידומילה ןמזב
?מה הן דרישות הקדם
.תויוברת ידומילב וא היגולואיכראב ןושאר ראות
?זה מתאים לי
.תידרשמ הדובעכ םא ןיבו חטשב םא ןיב ,הרוחש הדובעל םינכומ תויהלו הירוטסיה בוהאל ךירצ .ומדב אצמנ תונקסמ תקסהו רקחמש ימל דעוימ היגולואיכראה םוחת
תודועתו הרשכה
נרשמים חדשים
.היגולואיכרא ידומילל םיטנדוטס 90 ומשרנ 2005 תנשב
הכשרה ולימודים
.תוריפחב תוקיתעה תושרב דובעל רשפאמה "רפוח גולואיכרא" תדועתל םג םידמול ןושארה ראותל םיטנדוטסה בור .טרוטקודלו ינש ראותל םילולסמ םנשי .יגוח ודו יגוח דח לולסמ העיצמ הטיסרבינוא לכ .ץראה יבחרב תואטיסרבינואה לכב םילהנתמ םידומילה
?השתלבתי, מה הלאה
.םינואיזומב םג דובעל םילוכי ינש ראות ירגוב .טרוטקודו ינש ראותל הטיסרבינואה תרגסמב רוקחלו דומללו ךישמהל ןתינ .הידרשמב וא תושרה לש חקפ רותב תוקיתעה תושרב דובעל ןתינ ןושארה ראותל םידומילה םות םע
איפה אפשר ללמוד ארכיאולוגיה לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים