יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
רקחמ תוגלמ
יביטקאורטר ןפואב תונתינ ןקלחו ,םימדקתמה םיראתה ידימלתל רקיעב תודעוימ תוגלמה
:עוד בכתבה
מלגות מחקר, מוענקות בדרך כלל בתארים מתקדמים, בנושאים מוגדרים הנקבעים ע"י כל קרן. המלגות ניתנות לכל התארים. חלק מהמלגות ניתנות לפני תהליך המחקר וחלק ניתנות לאחר השלמת העבודה ולא במהלכה.

דוקטורנטים מקבלים בדרך כלל מלגות מחייה בנוסף למלגת המחקר. בשנה האחרונה החליט מס הכנסה למסות את מלגות הקיום - המלגות שמקבלים הסטודנטים הלומדים לתארים מתקדמים עבור המחקר שהם מבצעים.

דעי להק
סטודנטים הכותבים עבודת מחקר, ההולמת את דרישות הגוף המתמחה בתחום.

המגודל תוגלמ
- הקרן המשותפת לוועדה לאנרגיה אטומית ולמועצה להשכלה גבוהה מעודדת שיתוף פעולה מחקרי בין הועדה לבין מוסדות ההשכלה הגבוהה. הקרן מנוהלת במשותף על ידי שני הגופים, ומפעילה ועדה מיוחדת לבחינת הצעות המחקר. המחקרים הנתמכים הם בתחומי הפעילות של הועדה לאנרגיה אטומית.

- "הקרן הלאומית למדע" היא קרן הממומנת מתקציב המדינה, ומעניקה מלגות למחקרים בסיסיים ומקוריים לחוקרים באוניברסיטאות, על בסיס של תחרות ומצוינות.

גרסה להדפסה שלח לחבר

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים